Press

2010-08-16

Conax launch new secure platform

Saxat från Conax hemsida: This year at IBC, Conax will launch a completely new security platform - content protection is being transported to a truly new dimension,” announces Geir Bjørndal ...Läs mer

 

2010-06-01

2 st TV 4 reportage om illegal card sharing

Del 1: Illegala tv-boxar omsätter 100-tals miljoner, sändes 20100529, länk till ...Läs mer

 

2010-05-20

Aritikel i Norska Aftonposten om illegal card sharing

Piratjegerne i STOP går først og fremst etter bakmenn. Men når nettverk blir avslørt, sitter også kunder i klisteret. Stadig flere blir avslørt for piratkort. ...Läs mer

 

2010-04-29

Polis har gripit 2 personer för card sharing brott

Polisen i Växjö och Degerfors grep under tisdagen två personer misstänkta för avkodningsbrott. Läs ...Läs mer

 

 

Är du pirat

Piratverksamhet skadar

TV-pirater bereder sig tillgång till TV-kanaler, utan att betala för det. Det är inte bara programbolagen som drabbas eller lider skada av piratverksamheten.

En lång kedja av aktörer berörs negativt i olika avseenden. Exempel på sådana är skådespelare, filmproducenter, distributörer av program, sportklubbar och återförsäljare av abonnemang. Ytterst påverkas även konsumenterna/tittarna som indirekt lider skada. Uteblivna intäkter p g a piratverksamheten innebär bl. a mindre resurser till utveckling av programutbud etc.

STOP polisanmäler all piratverksamhet

Sedan maj 2000 gäller ny lagstiftning på området, lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning. All yrkesmässig hantering av piratutrustning är olaglig. Lagen nämner att tillverkning, import, distribution, försäljning, uthyrning, innehav, installation, underhåll, och byte, är straffbelagda handlingar. Marknadsföring av piratutrustning och tillhandahållande av koder strider även mot marknadsföringslagen.

Konsekvenser för dig som olagligt hanterar piratutrustning

Du som gör dig skyldig till brott mot "dekoderlagen" riskerar böter eller fängelse upp till två år, samt förverkande och skadestånd.

Dom i Helsingborgs tingsrätt

I december 2009 dömdes en man i Helsingborgs tingsrätt till ett års fängelse och han fick ett skadestånd på nästan 6 miljoner kronor för brott mot "Lag 2000:171 om förbud beträffande viss avkodningsutrustning". Domen har överklagats till högre instans.Boxer


Canal Digital


Com Hem


RiksTV